Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zahradník – Pavel Dobeš      

S
Cjedním rumem G7na kuráž jsem přepad' zahradníCka
a pozval jsem ho
G7na guláš do PodvodníCka,
povídám:"
EPochop, že svým karfiolem Fneokouzlíš D7dívky,
Cten si můžeš G7strčit maximálně do políCvky.

Však to, co já mám
G7na zahradě pod okny své Cvily,
nikdy tvoje
G7kalné oči ještě nespatřiCly:
sukulenty
G7od El Pasa, z Konga banáCny,
kokosy, že
G7srdce jásá, třtina z HavaCny,
Fborůvky až z Ontaria, Fjedna váží D7přes půl kila,
z
CBretaně mám G7révu a je mi do zpěCvu,
z Caracasu
G7ananas a palma z GuayaCny,
sasanky a
G7mořská řasa - vhodné do vaCny,
Cpestík nebo G7blizna, kdopak se v tom Cvyzná,
metalizo
G7vanou jedli oxidi mi Cvčera snědli,
Eže mám doma moruši, Fbourec vůbec D7netuší,
v
Cložnici mám G7pět lian, spouštím se z nich Cna divan,
americké
G7brambory, těch mám plné Ckomory,
z Hokkaidó
G7sakuru, takovou mám Cnáturu,
bavlnu mám z 
G7Colorada, když se doma Csehnat nedá,
tabák z Porto
G7rika mám přes Pepka-námořCníka
a historickou
G7jabloň až z Garden ParaCdise."

Tupě hleděl G7do guláše, lezlo mi to Cna nervy,
vypadal, ja
G7ko když doma jedí z konzerCvy,
povídám:"
EZalov ve své paměti a Fstřel nějaké D7jméno,
a
Ckdyž to nemám G7na zahradě, tak sežeru Cseno,
Eznáš-li navíc jeden strom, tak v Fmomentě sem s D7ním,
Crád se něco G7přiučím, bude-li však Cčím."
Povídá:"Že se něco
G7doučíš, tak tomu, mladej, Cnevěř,
hodně stromů
G7sice znáš, ale všechny ani Ctéměř,
Eto by tě z tvé zahrady miFlenci rychle D7hnali,
Cchybí ti tam G7kousek břízy, kde by se miloCvali,
a zapomněl jsi
G7na lípu, symbol naší Cvlasti,
po jediném včelím
G7mejdanu má včelař plné Cplásty,
Emodřín je zas elegantní a, Fkdyž se přelaD7kuje,
Cnevoják i G7pacifista před ním saluCtuje,
smrček sice
G7nepřispívá chutným ovoCcem,
bez něj by však
G7nebyly vůbec žádné Cvánoce,
Ea když už jsme u svátků Fze všech nejvěD7tších,
Czapomněl jsi G7na šeřík, takovej jseš Csklerotik."

Čapka se mi
G7svezla z hlavy před jeho fenoCménem,

beru klíče G7od zahrady a jdu se nacpat Csenem.