Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Znám jich moc – hr. Hop Trop 

1. Jsem
Emvobyčejnej hlídač, mám Adomek za traEm
a chci vám zpívat o jednom, co
Au nás z vlaku Emspad,
byl
Gjedním z těch, co za lístek snad Anikdy neplaEm
Ga vyberou si z vagónů, když Amají velkej Emhlad.

Našel jsem ho ráno, já myslel, že jen spí,
ležel v trávě a víc zblízka byla vidět krev,
noha pryč, tak rychle řemen z brašny služební,
a utáhnout, co síla dá, jak nás to učil šéf.

Když doktor sbalil kufřík, pohladil si vous,
řek' jenom: "Pánbu pomáhej, zas brzy bude chlap,"
a ten, když procit' k vědomí a pevně zuby skous',
jen pohnul se a pověděl: "Já radši bych teď skáp'."

Rf:
GZnám jich moc a Amvím, že je to Emtak,
      že
Amjak zahouká vlak, jsou jako poseEmdlí,
      z nich tuhle
Gdnešní noc, když Aprojel náklaEmďák,
      o
Amtom, co bylo pak, nikdo neEmví.

"Že máš dvě zdravý ruce," já mu říkal, "to buď rád,
zůstaň u nás nadobro a budeš tu mít klid,
u nás budeš dobře živ a nebudeš mít hlad,
život je jen jedinej a dál se musí žít."
Rf:

+ [: o Amtom, co bylo pak, nikdo neEmví ... :]