Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Ztrácím tě, lásko  -  hr. Asonance

1. Úzkým
Emchodníčkem Gza návDsí, G D
    kde
Amilý Dmůj se mnou chodíAvá,
    spatřila
Djsem svou lásku GjítEm,
    jak se s
Djinou EmdívGkou objíAmá.

Rf: Ztrácím tě,
Emlásko, kam GodcháDzíš, G D
     
Aztrácím tě, Dlásko, kam odcháAzíš,
      pro novou
Dtvář, kterou sotva GznášEm,
      na svou
Dpravou Emlásku GzapomíAnáš.

2. Na úzké lávce za návsí,
    kde milý můj říkal:"Mám tě rád,"
    než přešlo léto jedenkrát,
    už ho s jinou dívkou vidím stát.
Rf:
3. Když pevná hráz řeku spoutává,
    na pohled zdá se bezpečná,
    však silný proud hráz prolomil,
    jako milý můj, když mě opustil.
Rf:
4. Však já to vím, proč mě opouští,
    že odchází s dívkou krásnější,
    že ona má zlata víc než já,
    a že sladší chuť nová láska má.
Rf:
5. Jestli se vrátíš, lásko má,
    a bohatství když tě nezláká,
    já srdce své místo něj ti dám,
    vždyť tě, milý můj, stále ráda mám.
Rf: