Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zum zum II. – Pavel Dobeš 

G, D7, G, D7, G
1. ZpíGvají o tom vrabci na RoD7kytě,
    že učenec je horší nežli
Gdítě,
    se žábami hraje si pan
D7Galvani,
    Archimedes potápí se
Gdo vany
    a, nepoučen událostmi
D7ráje,
    Isaac Newton s jabkama si
Ghraje.

Rf:
GZum zum zum D7zum, a nejde mi to do kebule,

      Gzum, zum zum D7zum, a nejde mi to na GroD7zum.

2. Bylo to jak výbuch, jako salva,
    když se žárovkou přišel Thomas Alva,
    do pochodu vyhrávaly kapely,
    muži pili šampus, ženy šílely,
    jak když pustíš tygry do arény,
    a začalo se dělat na tři směny.
Rf:
3. Kdyby naši předci vstali z ledu,
    podivili by se, jak jsme vpředu,
    jak závazky předhánějí úkoly,
    Einstein by se těžko dostal na školy,
    Mozart by moh' dneska u klavíru
    jen těžko dělat do muziky díru.

*:
CMichelangelo by sebral G7sochy
    a hodil by je všecky do Ma
Ccochy,
    Lumire by zčervenal jak ma
G7lina,
    kdybyste ho vzali s sebou
Cdo kina,
    jen u elektrotechnického
G7vesla

    ještě ňákou dobu moh' by sedět CTeslaD7  G

4. Vědeckotechnická revoluce
    uvolňuje lidem obě ruce,
    dnes má každý vědátor už od plínky
    sunarku a digitální hodinky,
    s optimismem hledí k stratosféře
    a Brano samo zavírá mu dveře.
Rf:
5. Kdyby starý Tháles nemoh' čmárat
    a kreslit si do phísku podle nálad,
    Mendělejev kdyby musel, vážení,
    periodicky vykazovat hlášení
    a osm hodin zvedat telefony,
    svět by stál za pytlík bikarbony.
Rf:
6. Nikdo z nás by doma neměl Sony,
    dvakrát třicet wattů, čtyři ohmy,
    lidé by se hnali kamsi za hmotou,
    však regály by nejspíš zely prázdnotou,
    neměli bychom šajn o opeře
    a válčilo by se u Sudoměře.

*: Zem by byla rovná jako deska,
    nebyla by kulatá jak dneska,
    Adam s Evou nemuseli z ráje ven,
    Giordano Bruno by nebyl upálen,
    jen temno, jak když vstoupíš do komory,
    a škoda každé rány z Aurory.

7. Ze všech zvířat archy Noemovy
    a ze všeho, co můžem popsat slovy,
    jen balvany a lidé mají odvahu
    urvat se od skály a padat dolů po svahu
    a na světě, který se furt mění,
    překonat, co překonáno není.

Rf: Zum zum zum zum, protože to, co nejde do kebule,

      zum, zum zum zum, rádo leze na rozum.

Rf: Zum zum zum zum, hm ...,

      zum, zum zum zum, rádo leze na rozum.