Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zvony nesmrtelných  – R. Křesťan  

[eace in the valley]

CKdyž jsem sám a když bloudím a můj Fplášť padá Ck zemi
a má hruď je už jen klec a věze
Gní, je to tak
poslou
Cchám mezi všemi, jejichž Fsmích jsou písně Cněmých
jenže noc - noc která
Gzpívá je jen Cklam, Fje to Ctak

Rf: Slyším
Fbít zvony nesmrtelCných, jednou
      já slyším bít zvony nesmrtelných,
G jen projednou
      i
Ckámen se pohne a Froztaje sníh
      já slyším
Cbít zvony Gnesmrtelných C F C

Přijde král i všichni druzí bledá tvář poutníkova
síla dnů i pravda věků v objetí, je to tak
ani stráž není nová ani veliký slova
jenže lež - lež která zpívá nebolí, je to tak
Rf: