Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

žít, žít 

 

1.Gpřijde čas, tak pochopíš,

    že Cživot za lásku DpoloGžíš,

    štěstí je největší bohatství,

    já Cmít tu moc, tak vás EpoděGlím.

         

Rf: GŽít, žít, za láskou jít, Cštěstí rozdávat, Drůže rozsévat

      a Gžít, žít, za láskou jít, Cona jediná Dvelké kouzlo má

      a Gnás spoutáDvá. D7

 

2. Setři si slzy z očí svých,

    já vím, kam se poděl tvůj šťastný smích,

    zpívej tu píseň se mnou dál,

    možná, že přehlušíš povel "pal!"

Rf:

3. Zas běží lidé do války,

    proč řve hlas bubnu do dálky,

    řekni svou písní vojákům:

    "Připněte růže k bodákům!"

Rf: